28 07 2016

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemlidir?

Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan Çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek, yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir. MAKALENİN TÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN --->> http://www.boylesiyok.com/okul-oncesi-egitim-neden-onemlidir/ Under Creative Commons License: Attribution ... Devamı

14 07 2016

Hedef yoksa başarı yok

Başarı, en basit tanımıyla, hedefe ulaşmaktır. Ama kendini başarısız hisseden, başarısızlıktan şikayet eden çok sayıda insan vardır. Başarısızlık duygusunun en temel sebebi, hedeflerin doğru belirlenmemiş olmasıdır. Bir hedef belirlenmişse tabii!Başarı, motivasyon, adanmışlık, çaba ve eldeki tüm imkanların ona ulaşmak için seferber edilmesini gerektirir. Hedefi olmayan insanlar ise, ona ulaşmak için motive olamaz, kendilerini adayamaz, gereken çabayı gösteremez, ellerindeki tüm imkanları ona ulaşmak için seferber edemezler. Hedef olmayınca, başarısızlık kaçınılmazdır.   Başarıya ulaşabilmek için, olmayan bir hedefe ulaşılamayacağını anlamak önemlidir. Başarı yolculuğuna başlamadan önce, yolun sonunda nereye varılmak istendiğine karar verilmeli, gerçekçi, açık ve ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.Yurtdışı eğitim de bu kuralın bir istisnası değildir. Yurtdışı eğitimin vereceği başarı duygusuna, ama daha önemlisi, ileride kapılarını açacağı ve gerçekleştirilmesini mümkün kılacağı somut başarılara ulaşabilmek, ondan maksimum verim elde edebilmek için, yurtdışında eğitime gitmeden önce gerçekçi, açık ve ölçülebilir hedefler belirlemek şarttır. Hedefler gerçekçi değilse, onlara zaten asla ulaşılamaz. Hedefler açık değilse, onlara ulaşılıp ulaşılamadığı asla bilinemez. Hedefler ölçülebilir değilse, onlara ne oranda ulaşılabildiği asla değerlendirilemez.   Yurtdışı eğitim için hedefler belirlemek, kişisel bir yol haritası oluşturulmasına, iyi planlanmış bir kişisel gelişim süreci geçirilmesine ve süreç boyunca kişisel performansın sürekli değerlendirilerek, gerekli durumlarda planda küçük düzeltme ve değişiklikler yapılıp yurtdışı eğitim deneyimind... Devamı

01 07 2016

TEOG'da 2 soru için karar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 25-26 Kasım 2015'te, 1. Dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ortak sınavlara ilişkin, Türkçe ile TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki birer sorunun, yargı kararı gereği tüm öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, TEOG uygulamasının, 2016 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Klavuzu'nda belirtilen takvim doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Yerleştirmeye esas puanların, yasal mevzuat ve buna dayalı yargı kararları dikkate alınarak hesaplanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "25-26 Kasım 2015 tarihinde yapılan 1. Dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılan ortak sınavlara ilişkin Türkçe dersi 'A' kitapçığı 8'inci soru ile TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 'A' kitapçığı 4'üncü soru, yargı kararı gereği tüm öğrenciler için 'doğru' kabul edilerek değerlendirilecektir. YEP sonuçları 29 Haziran 2016 tarihinde 'http://www.e-okul.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." Yargı kararları gereği öğrencilerin yeniden hesaplanan birinci dönem ortak sınav sonuçlarının yarından itibaren e-okul sistemine yansıtılacağı öğrenildi. Kaynak: AA Devamı